Как се фалшифицира секция?

 

   През изборния ден Възраждане-Добрич подаде два сигнала в РИК. Първият бе регистриран в СИК № 9 в СУ "П.Р.Славейков". Там около 10, 15 ч. членовете на комисията разрешиха да гласува лице с постоянна адресна регистрация в град Силистра, без да притежава необходимите документи, позволяващи му да упражни правото си на глас в посочената секционна избирателна комисия. Вторият сигнал бе относно нередност в СИК № 60 в ОУ „Хан Аспарух“. В посочената секция гласуват живущите в блок № 35 в квартал „Добротица“. Жилищният блок се състои от 3 /три/ входа – А, Б и В. В посочения списък на гласуващите в СИК №60, надлежно поставен пред избирателната секция обаче бе упоменато, че право на глас имат и живеещите в блок № 35 във входове Г, Д, Е, Ж и З, а такива входове няма. В получения от РИК отговор по втория сигнал ни бе посочено, че е извършена проверка, при която е установено съответното нарушение и РИК – Добрич е подала сигнал до общинската администрация на община Добрич за по-стриктно спазване по отразяване на данните в избирателните списъци при провеждане на бъдещи избори. От Възраждане-Добрич призоваваме за организиране на по-сериозно обучение на членовете на секционните комисии за предстоящите местни избори и коректно отразяване на данните в избирателните списъци.

 

 

 

В поне 30 % от предадените от секционните избирателни комисии в Добричка област протоколи след приключване на изборния ден на 26 май има една или повече грешки. Това бе установено от членовете на ПП Възраждане-Добрич при преглеждане на качените в сайта на ЦИК изборни книжа от региона. Направената справка и наблюденията ни от деня на изборите показват, че огромна част от членовете на СИК не са запознати с нормативните изисквания за провеждане на изборния процес и това е основната причина за допусканите грешки. Първоначалното вписване на данни и последващото задраскване и поправяне на резултатите, показва ясно, че не малка част от членовете на СИК не са преминали необходимото обучение или ако са, то явно са решили да действат по своя преценка, а не по законовите разпоредби. Сред протоколите с най-много грешки и нанесени поправки е този от СИК № 111в град Добрич.

 

Наблюденията ни ясно показват, че общото настроение сред членовете на секционните комисии е насочено към възможно най-бързо приключване при броене на бюлетините и попълване на резултатите в протоколите, а не към спазване на указанията. В редките случаи, в които застъпници на политически партии, коалиции и независими кандидати настояваха за стриктно спазване указанията на ЦИК, получаваха упреци и нападки от членовете на СИК. 

© 2021 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.