Общината да подпомогне медиците в МБАЛ-Добрич

 

 

   

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

   ПП "Възраждане" с тревога научаваме, че медиците в добричката болница са не добре защитени за работа с болни с COVID 19. Днес министъра на здравеопазването обяви, че защитни облекла ще получат всички болници в страната, най-рано след една или две седмици! Ние знаем, че медиците на Добрич са много отговорни хора и вече са се подсигурили със защитни облекла за собствена сметка. Обръщаме се към кмета на Община град Добрич, Общински съвет - Добрич и Областен координационен щаб за борба с COVID 19 Добрич със следната молба: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ, Във връзка с обявеното извънредно положение защитата на българските медици е от първостепенна значимост. Основният призив, който получаваме от Италия е “Пазете своите лекари и медицински специалисти”. Липсата на адекватно обезпечаване с лични предпазни средства на лекарите и медицинските специалисти, предизвиква несигурност и напрежение в системата, която е от най-голяма значимост за общината в настоящия момент. Затова Община град Добрич следва да реагира отговорно и градивно, като отпусне директно финансово подпомагане на хората, които са призвани да защитят Добрич и областта, за целият период на извънредното положение. Голяма част от това подпомагане ще бъде изхарчено, за да могат тези специалисти сами да подсигурят личните си предпазни средства и спокойствие, при невъзможност това да направи Общината.


В тази връзка предлагаме:

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Да бъдат отпуснати по 500 лв. допълнително материално стимулиране за лекарите и медицинските специалисти работещи в МБАЛ-Добрич с COVID 19 , като парите бъдат осигурени от фондовете, където ще бъдат реализирани икономии поради настоящото извънредно положение.

       2.Да бъдат отпуснати по 200 лв. допълнително материално стимулиране на служителите на Oбщинскoто Здравеопазване в ДКЦ 1 и ДКЦ 2, които са на първа линия и работят пряко с гражданите в условията на настоящото извънредно положение.

© 2022 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.