Община Добрич убива детските градини с делегираните бюджети!

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - ИГРА НА РУСКА РУЛЕТКА С ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРИЧ

 

      Съвсем наскоро Община Добрич предложи, а Общински съвет прие,  детските градини в общината да преминат на делегирани бюджети от 2019 година.  Мотивите които изтъкнаха вносителите са, че чрез делегираните бюджети, директорите на детските градини ще бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, ще разполагат със собствена банкова сметка и други. Повече можете да прочетете тук.  От новината става ясно, че годишната издръжка за дете до 4 години ще бъде 791 лева, а за дете на 5 или 6 години 361 лева. Както знаете системата на делегираните бюджети е направена така, че парите следват детето!

      Въвеждането на делегирани бюджети в предучилищното образование, в условията на демографската катастрофа, в която се намира България сега, може да се сравни с „убийството“ на поне три детски градини в Добрич през следващите няколко години! Защо ние от Възраждане Добрич смятаме така? Нека погледнем фактите! Според официалната статистика за ражданията в добричката болница, броят на новородените деца спада с всяка следваща година.
       А именно: 2012г - 1168 родени деца, 2013г - 1151 родени деца, 2016г - 1055 родени деца, 2017г - 1011 родени деца, 2018г - 913 родени деца. Разглеждайки данните за горепосочения период прави впечатление, че ако за трите години от 2013 до 2016г. броят на родените деца eнамалял с 96, то само за последната 2018г. спадът е с 98 бебета по-малко. Тези факти съвсем ясно показват, че демографската катастрофа се задълбочава и ако тази тенденция продължи, можем да предположим, че на 1-ви Януари 2022г. статистиката ще отчете по-малко от 700 новородени деца в град Добрич. Статистическите данни са важни, защото ясно показват броя деца, които ще попълнят местата в градините през следващите години. А както вече ни е известно, философията на делегираните бюджети е, че парите следват детето. По-малко деца, по-малко пари!

   

 Какво ще се случи? Само преди година, Община Добрич взе решение за административно обединяване на шест детски заведения с мотив липсата на финанси и липсата на деца. Децата си останаха в същите сгради, но бяха съкратени 26 щатни бройки на директори, учители и персонал. Шестте детски заведения бяха административно обединени в три. Излиза, че даже преди въвеждането на делегираните бюджети, в Добрич има три застрашени детски заведения от закриване. На снимката към статията виждаме с колко пари ще разполага всяка детска градина през 2019 година по системата на делегираните бюджети. Бегъл поглед на цифрите показва, че някои ще получат повече от други или казано по-просто -стартовата основа от която се изхожда е неравнопоставена от самото начало. Тук, освен демографският срив, трябва да добавим и това, че хроничното недофинансиране на детските заведения доведе до това, че някои от тях са ремонтирани и предлагат много добри условия на малчуганите, а други не са ремонтирани и не предлагат същите удобства. Това от своя страна принуждава родителите да предпочитат определени детски заведения за сметка на други, което само ще ускори процесите по закриване на детски градини в Добрич! Както казахме в началото, ако тези тенденции продължат, през следващите години, ще станем свидетели на закриването на няколко детски градини.

    Делегираните бюджети са бягство от отговорност от страна на общината! Ние от Възраждане Добрич считаме, че Община Добрич прехвърля горещият картоф в ръцете на директорите и с това бяга от своите отговорности. Мотивите на администрацията са, че по този начин директорите ще могат да кандидатстват по различни проекти, ще могат да реализират собствени приходи и това ще продължи политиката на децентрализирано  управление на бюджетните институции в общината. Или с други думи казано, бягане от отговорност! Отделно от това, директорите ще бъдат допълнително натоварени с административна работа, като изготвяне на проекти и счетоводни баланси, което не е влизало досега в задълженият им, а това неминуемо ще се отрази и на учебния процес.  Делегираните бюджети, биха работили добре в градове където има недостиг на места в детските градини, но както вече е известно от фактите,  град Добрич, не е сред тях.

       Ние от Възраждане сме против делегираните бюджети и една от нашите задачи е тяхното премахване, както в предучилищното, така и в училищното образование! За нас е важно всяко българско дете и смятаме, че възраждането на българското образование е общо дело!

Страница 6 от 6

© 2021 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.