Както вече е известно на цялата общественост в град Добрич, през месец Януари, около общинският блок се разгоря лют спор между бивша и настояща общинска администрация. Спорът се водеше за начинът по който да бъде довършена сградата превърнала се в символ на безсилие и на едните и на другите! Стигна се до две извънредни сесии на Общински Съвет, но които решение не беше взето! Но какво остана скрито зад тези откровено предизборни боричкания? Остана скрито реалното състояние на блок "Добрич", а то е сметище, място за проституиране и приют за самонастанали се бездомни хора!

 

 В репортаж на радио Добруджа от 16.01.2019г., относно блок "Добрич", видяхме покъртителни кадри!

 

 От този репортаж става ясно, че към днешна дата в недовършения блок „Добрич“, са се самонастанили пет или шест души, които твърдят, че „живеят” в стоежа от 2-3 години. В публикувания видео репортаж съвсем ясно се вижда обособено помещение с кухненски съдове, което дори е заключено с катинар. 

Кадрите показаха още и разпръснати из помещенията всевъзможни отпадъци, а голяма част от стаите на първия етаж в блок „Добрич“ са превърнати в обществена тоалетна. В тази връзка, ние от Възраждане Добрич изпратихме запитване до Община Добрич и РЗИ Добрич. На 31.01.2019г получихме следните отговори:

 
 
 
 
   От получените отговори на зададените от нас въпроси става ясно, че през последните минимум 3 години от общината не е отпусната нито една стотинка за общинският имот. Това говори за безстопанственост и безхаберие от страна на общината и тук не става въпрос за довършването на стоежа, а за почистване и обезопасяване на района около вече рушащото се здание. Никой в общината не знае, че има самонастанили се 5-6 човека, които даже са си обособили помещение с кухненски съдове и по техни думи живеят в блока от две години. В заключение фактите говорят, че освен едно писмо изпратено до Министерството на финансите през 2017 година, общинската администрация не е направила нищо за общинската собственост, въпреки мантрите, че се прави всичко възможно за довършването на жилищната сграда! Такива са фактите! За повече от 3 години дела няма! 
 Превърнаха часовниковата кула на Добрич в символ на безвремието

     Времето в Добрич спря! Тази реплика се чува постоянно при разговорите между жителите на най-големия град в житницата на България, които всеки ден, разхождайки се из Добрич виждат застоя и обезлюдяването. Някои дори се шегуват, че сме се превърнали в злобни вълшебници, които са успели да накарат времето да върви назад към деградацията на човешкия род, вместо напред – към просперитета и технологичното развитие.

    От около половин година обаче времето в столицата на златна Добруджа буквално е спряло. Символът на града – часовниковата кула в Архитектурно-етнографски музей на открито „Стария Добрич“ спря да отброява времето, а стрелките на часовника са останали на 9,40 ч. В първите дни, след като това се случи, мнозина предположиха, че причината е в планиран ремонт на механизма или технически проблем, за чието отстраняване е необходимо по-дълго време. И хората зачакаха, но след като стрелките продължаваха да стоят неподвижно в продължение на няколко седмици, а след това и месеци, вече всички разбраха, че има проблем, който обаче не е технически, а организационен.

     Оказа се, че часовникът в часовниковата кула в „Стария Добрич” е бил поддържан от Ротари клуб, като те са заплащали хонорара на добричлия, който е поддържал механизма. В един момент заплащането е спряно, като съответно спира и часовникът. И тук се появява най-важният въпрос – къде е местната власт и какво направи тя през изминалите месеци, за да възстанови работата на символа на града. Часовниковата кула е изобразена на всички рекламни материали на общината, присъства в туристическите гидове и брошури, посещавана е от всички гости на града.

    Защитници на властта започнаха да хвърлят камъни в градината на Ротари, обвинявайки ги, че са спрели заплащането, без да предупредят местната администрация и те са виновни за спирането на стрелките. Никой от тях обаче не зададе въпроса, защо вече месеци наред властта не може да намери решение на проблема. Прави чест на ротарианци, които години наред са заплащали, за да имаме работеща часовникова кула. В същото време обаче е изключително подло сега, когато са решили да насочат дейността си към други инициативи, да бъдат обвинявани заради това, че са спрели да вадят пари от джоба си за хонорара на човека, който е поддържал механизма. Никой от защитниците на властта не зададе въпроса, защо общината не заплаща сега този хонорар, след като кулата е символ на града от десетилетия насам и логиката сочи, че администрацията трябва да има отношение към нея.

   От няколко дни камъни започнаха да хвърчат и към градината на Възраждане, след като председателят на организацията Костадин Костадинов записа клип в АЕМО „Стария Добрич“, давайки гласност на проблема. Дежурните писачи във Фейсбук, които не дават и косъм да падне от главата на кмета Йордан Йорданов и екипа му, започнаха да сипят обвинения, че се търси политически ефект. Включиха се дори и роднини на управниците, които подобно на Матросов, се хвърлиха на амбразурата, за да бранят властта. Стигна се дори и до там, че възрожденци бяха обвинени в бездушие, заради това че не са заплатили те, за да заработи отново символът на Добрич. Тук резонно се появява въпроса, защо добричлии плащат данъци и за какво се харчат техните пари, след като символът на града трябва да бъде поддържан на доброволен принцип, а разходите за него не са предвидени в бюджета. Чакаме отговор и от общината, която най-накрая трябва да даде гласност на проблема и да представи вариантите за неговото решаване. Недопустимо е такова да не бъде намерено в продължение на половин година. Безотговорно е да оставиш на произвола на съдбата кулата, която гордо представяш на своите рекламни материали и при която водиш всички чуждестранни делегации, посещаващи Добрич.

   Да, времето в Добрич наистина е спряло и причината за този застой е в местната власт. За нас от Възраждане, превръщането на символа на Добрич и Добруджа в символ на безвремието е недопустимо. Възрожденци ще продължат да посочват нередностите в управлението на града и няма да се спрат, въпреки заплахите и обвиненията в търсене на политически облаги.

Възраждане ще направи всичко необходимо, за да имаме отново работещ часовник в „Стария Добрич“. Ако местната власт не намери решение на проблема, който оказва се явно е финансов, Възраждане ще бъде принудена да даде собствени средства, които след това обаче ще си потърси. Защото поддържането и ремонта на символа на Добрич трябва да бъде задължение на местната власт, а не на данъкоплатците, партийните и милосърдни организации.

 

Община Добрич убива детските градини с делегираните бюджети!

ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ - ИГРА НА РУСКА РУЛЕТКА С ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ В ДОБРИЧ

 

      Съвсем наскоро Община Добрич предложи, а Общински съвет прие,  детските градини в общината да преминат на делегирани бюджети от 2019 година.  Мотивите които изтъкнаха вносителите са, че чрез делегираните бюджети, директорите на детските градини ще бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, ще разполагат със собствена банкова сметка и други. Повече можете да прочетете тук.  От новината става ясно, че годишната издръжка за дете до 4 години ще бъде 791 лева, а за дете на 5 или 6 години 361 лева. Както знаете системата на делегираните бюджети е направена така, че парите следват детето!

      Въвеждането на делегирани бюджети в предучилищното образование, в условията на демографската катастрофа, в която се намира България сега, може да се сравни с „убийството“ на поне три детски градини в Добрич през следващите няколко години! Защо ние от Възраждане Добрич смятаме така? Нека погледнем фактите! Според официалната статистика за ражданията в добричката болница, броят на новородените деца спада с всяка следваща година.
       А именно: 2012г - 1168 родени деца, 2013г - 1151 родени деца, 2016г - 1055 родени деца, 2017г - 1011 родени деца, 2018г - 913 родени деца. Разглеждайки данните за горепосочения период прави впечатление, че ако за трите години от 2013 до 2016г. броят на родените деца eнамалял с 96, то само за последната 2018г. спадът е с 98 бебета по-малко. Тези факти съвсем ясно показват, че демографската катастрофа се задълбочава и ако тази тенденция продължи, можем да предположим, че на 1-ви Януари 2022г. статистиката ще отчете по-малко от 700 новородени деца в град Добрич. Статистическите данни са важни, защото ясно показват броя деца, които ще попълнят местата в градините през следващите години. А както вече ни е известно, философията на делегираните бюджети е, че парите следват детето. По-малко деца, по-малко пари!

   

 Какво ще се случи? Само преди година, Община Добрич взе решение за административно обединяване на шест детски заведения с мотив липсата на финанси и липсата на деца. Децата си останаха в същите сгради, но бяха съкратени 26 щатни бройки на директори, учители и персонал. Шестте детски заведения бяха административно обединени в три. Излиза, че даже преди въвеждането на делегираните бюджети, в Добрич има три застрашени детски заведения от закриване. На снимката към статията виждаме с колко пари ще разполага всяка детска градина през 2019 година по системата на делегираните бюджети. Бегъл поглед на цифрите показва, че някои ще получат повече от други или казано по-просто -стартовата основа от която се изхожда е неравнопоставена от самото начало. Тук, освен демографският срив, трябва да добавим и това, че хроничното недофинансиране на детските заведения доведе до това, че някои от тях са ремонтирани и предлагат много добри условия на малчуганите, а други не са ремонтирани и не предлагат същите удобства. Това от своя страна принуждава родителите да предпочитат определени детски заведения за сметка на други, което само ще ускори процесите по закриване на детски градини в Добрич! Както казахме в началото, ако тези тенденции продължат, през следващите години, ще станем свидетели на закриването на няколко детски градини.

    Делегираните бюджети са бягство от отговорност от страна на общината! Ние от Възраждане Добрич считаме, че Община Добрич прехвърля горещият картоф в ръцете на директорите и с това бяга от своите отговорности. Мотивите на администрацията са, че по този начин директорите ще могат да кандидатстват по различни проекти, ще могат да реализират собствени приходи и това ще продължи политиката на децентрализирано  управление на бюджетните институции в общината. Или с други думи казано, бягане от отговорност! Отделно от това, директорите ще бъдат допълнително натоварени с административна работа, като изготвяне на проекти и счетоводни баланси, което не е влизало досега в задълженият им, а това неминуемо ще се отрази и на учебния процес.  Делегираните бюджети, биха работили добре в градове където има недостиг на места в детските градини, но както вече е известно от фактите,  град Добрич, не е сред тях.

       Ние от Възраждане сме против делегираните бюджети и една от нашите задачи е тяхното премахване, както в предучилищното, така и в училищното образование! За нас е важно всяко българско дете и смятаме, че възраждането на българското образование е общо дело!

Страница 7 от 7

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Костадин Костадинов: Добрич прилича на запустяла градина (Видео)
виж още...
Подписка за референдум в защита на лева започна Възраждане в Добричка област (Видео)
виж още...
Село Добромир и Димитър Дончев Доктора (Видео)
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ПП Възраждане издигна Калинка Василева за кандидат за кмет на Община Генерал Тошево
виж още...
ПП Възраждане издига Марин Попов за кандидат за кмет на Община Балчик
виж още...
ПП Възраждане издига Искрен Събев за кандидат за кмет на Община Добричка
виж още...
ПП Възраждане издига Елена Соленкова за кандидат за кмет на Община Шабла
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
Ново ръководство на ПП Възраждане - Добрич
виж още...

Facebook

© 2023 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.