Дежурна детска градина за медиците на Добрич

Ние от Възраждане - Добрич апелираме за откриване на Дежурна детска градина, която да посещават децата на лекарите и медицинските специалисти.

След като днес бе прието решение за преустановяване дейността на всички учебни заведения, детски градини и ясли в страната до 21 декември, би следвало Общината да вземе решение на местно ниво. Лекарите и здравните специалисти са на първа линия в борбата с Ковид-Пандемията. Медиците са на предела на силите си и въпреки това ще им се наложи да търсят варианти за техните деца и същевременно да полагат грижи за здравето на населението. Тези обстоятелства задължават местната власт да предприеме необходимите мерки, с които да ги облекчи. Една такава мярка е разкриването на дежурна детска градина за времето до 21 декември, в която да бъдат приети децата на медиците, докато те лекуват населението на Добрич и областта. Подобна идея вече бе лансирана в София! Във времена на тежка Пандемия, изискваме и разчитаме много на лекарите и медицинския персонал! Искаме те да се грижат за нас, нека и ние се погрижим за тях.

Настояваме за допълнителни мерки за ограничаване разпространението на COVID 19

До кмета на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов,

До Областния управител на Област Добрич г-н Красимир Кирилов,

До директора на РЗИ-Добрич Д-р Светла Ангелова

ОТВОРЕНО ПИСМО от Политическа партия „Възраждане” – град Добрич 

 

 Уважаеми г-н/г-жо,

В ситуация на извънредно положение е необходимо цялото общество да се обедини и да насочи усилията си към преодоляване на трудностите, които в момента всички ние изпитваме. Предприетите през изминалите дни мерки дават определени резултати, но за предотвратяване широкото разпространение на заразата от COVID 19, считаме, че е необходимо да се обърне изключително сериозно внимание на дезинфекционната дейност на територията на Добричка област, която към момента не е на необходимото ниво. Възможно е да се осъществи и още по-тясно сътрудничество с бизнеса в региона, като по този начин ще се спомогне за избягване на социалните контакти между жителите на областта. В следващите редове Ви предлагаме някои мерки, чието изпълнение според нас ще спомогне за ограничаване разпространението на заразата.

 

1.Проучване на възможността за използване на моторна и ръчна земеделска техника за дезинфекция на улици, площади и жилищни райони.

2.Засилване дезинфекцията в районите около обществените сгради – подходи, стълбища, пространства около сградите, в които се помещават магазини за хранителни стоки, аптеки и други обекти, които извършват дейност. В тази дейност могат да се включат и доброволци.

3.Заведенията за хранене, които доставят приготвена храна у дома могат да разширят дейността си и да доставят хранителни продукти, като по този начин допълнително ще спомогнат за намаляване потока към магазините. Препоръчително е насърчаването и на магазините за хранителни стоки да започнат да разнасят хранителни продукти по домовете.

4.На праговете на вратите на обществените сграда да бъдат поставени подложки, напоен със спирт или белина за дезинфекция на подметките.

5.Поставяне на кутии с дезинфектант за измиване на ръцете пред/в държавни и общински сгради, търговски обекти, предприятия, на обществени места.

6.Активна работа с доброволците.

7.Осигуряване на защитни очила и ръкавици на всички общински и държавни служители. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на осигуряването на очила, тъй като към момента тяхното използване не е широко разпространено, но е препоръчително според медиците.

8.Оказване съдействие на онези наши съграждани, които по една или друга причина не могат да използват електронните услуги на институциите, но имат нужда от издаване на документи. 25 март 2020 г.

 

С уважение: гр. Добрич Мирослав Балчев, представител на ПП „Възраждане”

Общината да подпомогне медиците в МБАЛ-Добрич

 

 

   

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

   ПП "Възраждане" с тревога научаваме, че медиците в добричката болница са не добре защитени за работа с болни с COVID 19. Днес министъра на здравеопазването обяви, че защитни облекла ще получат всички болници в страната, най-рано след една или две седмици! Ние знаем, че медиците на Добрич са много отговорни хора и вече са се подсигурили със защитни облекла за собствена сметка. Обръщаме се към кмета на Община град Добрич, Общински съвет - Добрич и Областен координационен щаб за борба с COVID 19 Добрич със следната молба: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ, Във връзка с обявеното извънредно положение защитата на българските медици е от първостепенна значимост. Основният призив, който получаваме от Италия е “Пазете своите лекари и медицински специалисти”. Липсата на адекватно обезпечаване с лични предпазни средства на лекарите и медицинските специалисти, предизвиква несигурност и напрежение в системата, която е от най-голяма значимост за общината в настоящия момент. Затова Община град Добрич следва да реагира отговорно и градивно, като отпусне директно финансово подпомагане на хората, които са призвани да защитят Добрич и областта, за целият период на извънредното положение. Голяма част от това подпомагане ще бъде изхарчено, за да могат тези специалисти сами да подсигурят личните си предпазни средства и спокойствие, при невъзможност това да направи Общината.


В тази връзка предлагаме:

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Да бъдат отпуснати по 500 лв. допълнително материално стимулиране за лекарите и медицинските специалисти работещи в МБАЛ-Добрич с COVID 19 , като парите бъдат осигурени от фондовете, където ще бъдат реализирани икономии поради настоящото извънредно положение.

       2.Да бъдат отпуснати по 200 лв. допълнително материално стимулиране на служителите на Oбщинскoто Здравеопазване в ДКЦ 1 и ДКЦ 2, които са на първа линия и работят пряко с гражданите в условията на настоящото извънредно положение.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Нов председател на Възраждане Добрич
виж още...
Общината да подпомогне медиците от МБАЛ Добрич
виж още...
За кожата на един предател
виж още...
Обратно в детската градина
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Добруджа може и заслужава да бъде световна столица на чистите
виж още...
ПП Възраждане с отворена среща в Каварна
виж още...
По културата ще ги познаете
виж още...
Шумов терор над кварталите в Добрич (Видео)
виж още...
Ремонт на ремонта за 12млн. лева
виж още...

Facebook

© 2023 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.