ПП "Възраждане" издига Иван Върбанов за кмет на Община Каварна

 Иван Върбанов, икономист, пътешественик, издигнат за кмет на Община Каварна от ПП "Възраждане", на 50 години. 

 " За мен общественият интерес е на първо място, аз съм традиционалист и като такъв ще работя Община Каварна отново да заеме своето достойно място на картата на България ." 

ПП "Възраждане" регистрира листа от 22 кандидата за Общински Съвет Добрич

    Кандидатът за кмет на Добрич, от ПП „Възраждане“ инж. Георги Джендов представи днес листата на партията с кандидати за общински съветници. Тя е съставена от 22-ма добричлии, като средната им възраст е 44 г. Сред кандидатите има инженери, педагози, здравни специалисти, филолози. 
 
  Редовно присъстваме на заседанията на Общински съвет – Добрич и това затвърждава впечатлението ни за хаотичност в действията му и за може би предварителни договорки, които защитават частни интереси, заяви по време на пресконференцията, инж. Георги Джендов. 
Тъжното е, че много граждани приемат за нормално да се злоупотребява с власт и влияние. Нередностите вече не впечатляват хората. Те са приели за нещо нормално, политиката да се използва за лично облагодетелстване и самоуправството и като че ли това е станало част от ежедневието ни. Констатацията е неприятна и ние държим да променим тази тъжна действителност чрез действията си и чрез нашето отношение към жителите на града.
 
  Обръщам внимание, че през последните години в Общинския съвет на Добрич се гласува с единодушие. Много рядко виждаме гласове против и ако някой действително е против, то той или се въздържа или не гласува. Това говори за предварителни договорки. Очевидно политическата коректност и интереси ни връщат към едни времена, в които бе невъзможно да изкажеш мнение, различно от утвърденото. Това ни притеснява изключително много, тъй като сме на мнение, че демокрацията не е само дума, а начин чрез който ние трябва да вървим напред и да развиваме нашата държава и община, подчерта кандидатът за кмет на Добрич от ПП „Възраждане“ инж. Георги Джендов. 
 
  Изключително важно е да се върне дебата в общинския съвет, тъй като  разговорите са в основата на вземането на правилните решения и докато това не се случи отново, мисля че не можем да очакваме положителни резултати за развитието на нашия град. Това заяви вторият в листата за общински съветници на ПП „Възраждане“ в Добрич, Мирослав Балчев. За мен е изключително важно нашите съграждани да гласуват масово. Призовавам ги да се запознаят с листите на всички партии и обединения, които ще се явят на тези избори, да разговарят с кандидатите за общински съветници и на база на тези разговори и изградени впечатления, да направят своя избор, посочи още Мирослав Балчев. 
 
Листата на ПП „Възраждане“ – Добрич с кандидати за общински съветници:
 
1.Георги Джендов – инженер по транспорта, 36 години
 
2.Мирослав Балчев – журналист и начален учител, 39 години
 
3.Йордан Йорданов – председател на местната структура на ПП „Възраждане“, здравен специалист, 39 години
 
4.Д-р Даниел Донков – хирург - стоматолог, 65 години
 
5.Ружа Сотирова – филолог, 35 години
 
6.Веселин Митев – фотограф 42 години
 
7.Искрен Абаджиев – доктор по информационни науки, 39 години 
 
8.Анета Ангелова – педагог, 43 години
 
9.Иван Тонев – електроинженер, 68 години
 
10.Калоян Борисов – монтажист и оператор, 39 години
 
11.Христина Дочева – магистър международни отношения, 43 години
 
12.Григор Желев – онлайн търговец, 40 години
 
13.Ивелин Димитров – мениджър МИО, 49 години
 
14.Наско Николов – работи в сферата на строителството, 51 години
 
15.Светозар Драганов – земеделец, 53 години
 
16.Николай Николов – търговски представител, 35 години
 
17.Живко Желев – електротехник, 33 години
 
18.Ганчо Гатев – инженер, 66 години
 
19.Соня Желязкова – бакалавър по туризъм, 39 години
 
20.Живко Димитров – търговец на охранителна техника, 43 години
 
21.Георги Маринов – автомонтьор, 41 години
 
22.Златан Златев – работи в сферата на строителството, 39 години

 

   
 
  С апетитен общински терен дари майка си кметът на Добрич Йордан Йорданов.
 
Това се случи на проведената на 19 септември сесия на Общинския съвет, където под № 39 в дневния ред бе разгледана точка за „Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.176.90 в землището на град Добрич, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА – Пел“.
 
   Днешният 19 септември 2023 година, ще бъде запомнен като поредния позорен ден от управлението на отиващата си местна изпълнителна и законодателна власт. Така кандидатът за кмет на Добрич от Възраждане инж. Георги Джендов определи гласуваното от местния парламент решение. На последната редовна сесия на ОС Добрич, отиващият си кмет, Йордан Йорданов, внесе за разглеждане скандален проект на решение, чрез който узакони изграждането на фотоволтаичен парк от фирмата на майка си - Даниела Георгиева. Скромната придобивка представлява 45% от 1 223 дка обработваема земя, продадена през 2021 година от община Добрич на нереалната цена от 1 200 лв/дка., посочи инж. Георги Джендов. 
Той и неговите съмишленици от Възраждане присъстваха на заседанието, за да защитят интереса на гражданите и да попитат защо на плодороден чернозем в землището на град Добрич ще бъде изграден фотоволтаичен парк. Оказва се, че явно частният интерес на семейство Йорданови е по-важен от интереса на всички граждани на общината.
Инж. Георги Джендов изнесе и подробности за скандалното и лишено от всякакъв морал решение. 
С внесената от кмета Йордан Йорданов докладна записка под №39 той предлага на Общинския съвет да одобри частично изменение на Общия устройствен план на Добрич с обхват ПИ 72624.176.90 в землището на града, от територия „обработваеми площи земи-трайни насаждения“ в зона „терени за енергийни производства“.
 
  С докладната записка се цели да се промени предназначението на имота и той да стане терен за енергийни производства. От приложената към документа записка става ясно, че собственик на имота е фирмата „Сол Инвиктус 444“ ООД, за която при справка в сайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел относно актуалното състояние на дружеството става ясно, че съдружници в него са:
„Меджик Флейм“ ЕООД, „Търговска компания ТЕРА“ЕООД, и Ерхан Фикрет Ешереф.
„ТЕРА“ ЕООД е със седалище в Добрич, на ул. „Адриана Будевска“№4 и е с едноличен собственик на капитала Даниела Георгиева Георгиева – майка на кмета на Добрич Йордан Йорданов.
Оказва се, че имотът, който кмета тихомълком дарява на майка си е бил общинска собственост и е актуван, вписан в службата по вписванята в Добрич през февруари 2021 г. Продажбата на имота е извършена въз основа на решение на Общинския съвет в Добрич от февруари 2021 г., само три дни след вписването му. Теренът е продаден на търг с явно наддаване от 2 април 2021 г. при начална тръжна цена от 1 447 050 лева.
Площта на имота е 1 222 687 кв. метра. Той е продаден на „Меджик Флейм“ ЕООД на 18 октомври 2021 г. Това дружество прехвърля собствеността на имота на фирма „Сол Инвиктус444“ ЕООД, като е внесло имота като непарична вноска в капитала на това новоучредено, регистрирано на 4 януари 2022 г. дружество.
Като едноличен собственик към момента на регистрацията е „Меджик Флейм“ ЕООД. На 15 февруари 2022 г. „Меджик Флейм“ ЕООД, който е едноличен собственик на капитала на „Сол Инвиктус444“ ЕООД с договор за продажба на дружествени дялове, продава на „Търговска компания ТЕРА“ЕООД, фирмата на майката на кмета Йордан Йорданов, 45% от дяловете на „Сол Инвиктус444“ ЕООД. 
 
   Кметът на Добрич Йордан Йорданов е поискал с докладна записка от Общинския съвет да бъде частично изменен Общия устройствен план на града за този имот, който е съсобственост на дружеството „Сол Инвиктус444“ЕООД, в което съдружник е фирмата на майка му „Търговска компания Тера“ЕООД, който след изменението да стане терен за енергийни производства.
Информирани ли са изобщо хората, живущи по улица „Калиакра“, каква нова "придобивка" ще бъде разположена в техния квартал, попита кандидатът за кмет на Възраждане общинските съветници по време на сесията. Смятам, че това е подигравка с всички нас. Моралът отдавна се е превърнал в табу за голяма част от хората, които са се настанили в общината и се разпореждат със съдбите ни. Съдби, превърнали се в заложници на частни интереси. Те са шепа самозванци, а ние сме техните работодатели, посочи още инж. Георги Джендов и припомни, че докладната бе приета на заседанието на общинския съвет от едва 16 съветници, които гласуваха „За“, а един се въздържа. И всичко това се случва при положение, че в общинския съвет на Добрич има общо 41 съветници. Тук трябва да се зададе и въпроса доколко това решение е легитимно с оглед броя на гласувалите. Обществеността на Добрич трябва да знае, че тези порочни практики могат да бъдат преустановени на предстоящите местни избори. Ние имаме силите и увереността, че можем да си върнем общината и да възродим града ни, категоричен е кандидатът за кмет на Добрич от Възраждане инж. Георги Джендов.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Костадин Костадинов: Добрич прилича на запустяла градина (Видео)
виж още...
Подписка за референдум в защита на лева започна Възраждане в Добричка област (Видео)
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Възраждане с декларация срещу онлайн обучението в Добрич
виж още...
Възрожденци сведоха глави пред освободителите на Добрич
виж още...
Възраждане Добрич поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения
виж още...
Възраждане пита кой е отговорен за близо 1 млн. лв санкция, свързана с Градски транспорт Добрич
виж още...
Възраждане е против драстичното увеличение в заплащането на общинските съветници
виж още...
Константина Петрова от Възраждане: НЕ на перките в Черно море!
виж още...

Facebook

© 2024 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.