Село Добромир и Димитър Дончев Доктора (Видео)

 

 

 

 

 

 

В с. Добромир, днес в Северна Добруджа, Румъния, е роден от най-видните дейци на Добруджанската революционна организация - Димитър Дончев-Доктора. В продължение на повече от 10 години той е страшилище за румънските окупационни власти в Добруджа и борец за свободата на българския народ. Убит е от румънските жандарми през 1931 г. Днес неговата родна къща в селото е запазена, а пред нея е сложена паметна плоча на, забележете, румънски език, която е поставена от румънската държава преди повече от 50 години. Причината е, че наред с революционната си дейност за България, Доктора е и комунист, основател на Румънската комунистическа партия и член на нейния централен комитет. Апропо, тя през целия си период на съществуване е със силно българско присъствие, като почнем с Петре Борила, българин, от Силистра и неин зам.-председател и стигнем до Николай Чаушев (Николае Чаушеску), българин от Букурещ и неин последен председател, както и диктатор на Румъния. Ние от Възраждане ще поставим паметна плоча и на български пред къщата на Димитър Дончев, защото смятаме, че паметта за нашите революционери не бива да изчезва. А и най-вече защото историческите български места в нашите стари земи не бива да бъдат забравяни!

 

 

© 2021 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.