Инж. Георги Джендов: Най-голямото богатство е енергията на гражданите

    Връзката с гражданите е в основата на правилните управленски решения, вземани от местната власт. Липсва чуваемост по отношение на проблемите и незаинтересованост от мнението на добричлии. Това води до скъсване на връзката между управляващите и жителите, заяви кандидатът за кмет на Добрич от Възраждане инж. Георги Джендов в национален ефир. 

   Местната власт и администрация са поставили гражданите и техните интереси на заден план. Важно е жителите на Добрич да видят, че техният глас има значение, защото в момента връзката с тях е фиктивна. Сигналите на добричлии относно нередностите в града са глас в пустиня. Същевременно най-голямата сила на всяка една община е енергията на нейните жители. Те разбират и знаят най-добре собствените си проблеми. Всеки един от нашите съграждани има своя опит в дадена сфера от обществено-икономическия живот на Добрич. Ние пропиляваме този опит и не вземаме под внимание техните знания. Необходимо е да се работи за изграждането на информационен портал, чрез който да се възстанови връзката с жителите на града. Задължително е да се инициират и провеждат градски референдуми, така че всички да участват дейно по важните точки от дневния ред. Само така ще вземем правилните решения за възраждането на Добрич. 

  Необходимо е да изградим граждански съвети и да насърчаваме тяхната дейност. Така всеки, който има активна гражданска позиция, ще получи възможност да я отстоява. Важно е, когато гражданите отделят енергия и време, насреща да получават желания резултат. 

  В Добрич има сериозни пропуски относно съблюдаването на обществения ред. Необходимо е да се обособи инспекторат, който да следи за спазването на обществения ред и опазването на сигурността на гражданите и инфраструктурата. Община Добрич има общинска полиция, но един инспекторат, който обобщава и концентрира по-големи правомощия за действия, ще бъде по-полезен, обхващайки цялата градска територия. Сега състава на общинска полиция е от осем служители, които трябва да опазят инфраструктурата на град, разчетен за 150 000 жители, в който живеят не повече от 70 000 души. 

  Градската инфраструктура, ред и сигурност са оставени на Божията милост. Вярваме, че жителите на Добрич заслужават много повече, категоричен е инж. Георги Джендов.

Номер 42 е символ на борбата да си върнем града!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

                                 

Повярвай в Добрич! Програма на "Възраждане" - Добрич

                                                                               Повярвай в Добрич!

 

 • Спиране на демографския срив и обръщането на негативната тенденция. Положителните резултати ще дойдат след усилена работа по всички компоненти на средата около нас – икономика, образование, здравеопазване, инфраструктура, социални дейности, транспорт и спорт.
 • Транспортно равновесие - Автомобилен, градски и велосипеден транспорт трябва да са удобни и достъпни и да се развиват в равновесие. Повече пътна безопасност - по-сигурна градска среда за нашите деца.
 • Качествено образование – гаранция за развитие. Възстановяване на дейността на Медицински Колеж, полагане на основите на селскостопански университет, подобряване условията в детските градини и училища. Недопускане да се закриват нови учебни и социални заведения.
 • Достъпни социални и здравни услуги - Храната е здраве - обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения с екологично чиста храна, произведена в област Добрич. Обезпечаване на нощно дежурство в поне една аптека. Качествени и достъпни медицинско социални услуги.
 • Повече сигурност - повече спокойствие  - Съблюдаване на обществения ред и спокойствие, общински наредби и правилници – шум, паркиране, движение и вандализъм, чрез създаване на инспекторат, който да следи за нарушения и да санкционира нарушителите.
 • Добрич - столица на културата - Опазване, съхранение и превръщането в туристическа атракция на културно историческите паметници. Добрич - град на таланти. Развиване на  фестивален, конгресен и културен туризъм. Столицата на Добруджа трябва да заеме достойното си място в културната карта на България.
 • Спорт и младежки дейности - Ще превърнем марката Добруджа, независимо от вида спорт, в неизменна част от визитната картичка на Добрич. Възстановяване на спортната инфраструктура и ще осигурим достъп до общинските бази за учениците.  Ще работим активно и ще подпомагаме спортните клубове в Добрич.
 • Нови хоризонти за икономиката - Ще създадем условия за изграждане на нови производствени мощности. Ще обезпечим адекватното и устойчиво изпълнение на нов индустриален парк. Бизнесът има нужда от кадри, инфраструктура и административни облекчения.
 • Зелен Добрич - здрави Добруджанци - Цялостна реконструкция на коритото на река Добричка на територията на общината. Запазване и осигуряване на достатъчно ресурс за екосистемите на в града. Планиране и изграждане на нови паркове, рационално оптимизиране на бюджета за използване на общинските дружества, целящо по-добра градска среда.
 • Администрация в полза на хората - Повече електронно обслужване, качествена и бърза работа на общинската администрация, активна и постоянна връзка между администрацията и гражданите.

 

 • Ние сме първа самостоятелна политическа сила в България, ние вярваме, че Добрич може да се управлява добре, повярвайте и вие, Повярвай Добрич!

                                           

                                           

Възраждане откри предизборната си кампания в Добрич

 

   Няма как да развием Добрич и съседните общини с всички населени места в тях по единично. Ние сме длъжни да работим заедно и да съставим обща стратегия, по която да се водим. Само така ще успеем да върнем Добричка област на картата на България като водещ регион. Това заяви при откриването на кампанията си в Огледална зала „Нели Божкова“ на 30 септември кандидатът за кмет на Добрич от Възраждане инж. Георги Джендов. Думите му бяха насочени към присъстващите на откриването кандидати за кметове от Възраждане на четири от общините в областта – Искрен Събев за община Добричка, Калинка Василева за Генерал Тошево, Иван Върбанов за Каварна Марин Попов за Балчик и Елена Соленкова за Шабла.

   Добрич е град на културата и ние трябва да се борим той да остане такъв, заяви инж. Георги Джендов след края на изпълненията на гостите от Представителна детска танцова студия „Добруджа“ и камерния оркестър
към Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“. По време на среща с изпълнителите и танцьорите, те са споделили, че в съставите няма приемственост. Ситуацията е такава, че в момента има изпълнители и танцьори на пенсионна възраст, но няма кой да ги замести. Причините за това са много, но основната сред тях е демографският срив, който се наблюдава на територията на Община град Добрич. Преди десетина години в добричката болница годишно се раждаха около 1200 деца, а сега са малко над 600. Ние губим нашата жизнена енергия и няма как да развиваме общината, ако не положим усилия да задържим младите хора, посочи още кандидатът за кмет на Добрич от Възраждане. Демографията е функция от всички останали компоненти на средата, в която живеем – икономика, образование, транспорт, здравеопазване,
инфраструктура, социални дейности и спорт. За да обърнем негативната демографска тенденция е необходимо да работим целеустремено във всички сфери. Наложително е да се помисли за данъчни облекчения за младите семейства при сключване на брак и насърчаване на раждаемостта.
Разбира се, те трябва да бъдат обвързани с определени критерии, като образователен ценз и трудов стаж. Само така помощта ще бъде насочена към тези, които я заслужават.


  Инж. Георги Джендов даде негативен пример и със затворените спортни площадки в добричките училищата. Те или са заключени или охранявани и свободният достъп на децата до тях е ограничен. Община Добрич
разполага с необходимата спортно-образователна инфраструктура, която обаче не е достъпна за подрастващите през почивните дни и ваканциите. Кандидатът за кмет от Възраждане засегна и продължаващата неяснота около разкриването на Медицински колеж в Добрич. Документално всичко
е подготвено за отварянето на учебното заведение, но това не се случва заради местната власт, която не предоставя сграда. И това продължава близо една година.

  В същото време в добричката болница работят много здравни специалисти на пенсионна възраст. Ситуацията е такава, че ние имаме възможност да разкрием висше здравно училище, което ще спомогне за решаване на проблема с медицинските кадри, но не го правим. Идеята за разкриване на индустриален парк в Добрич е много добра, но изпълнението не е на ниво, коментира още инж. Георги Джендов. Община
Добрич е предвидила този парк да бъде разположен на територията на бившата Добруджанска механизирана бригада. Тя обаче е с площ от 400 дка, а консултантите по проекта са на мнение, че е необходимо теренът да
бъде поне 1000 дка. Георги Джендов даде пример и с индустриалния прак в град Шумен, който е разположен на площ от близо 5000 дка. Община Добрич трябва да води и умерена финансова политика. Голяма
част от дейностите, които се случват тук са възможни благодарение на средствата получени от тегленето на кредити. Това са финансови инструменти, които утежняват ситуация в общината. Необходимо е да се
обърнем към държавата за отпускане на необходимите средства, които липсват за нашия град през изминалите десетина години. Инж. Георги Джендов разкри и порочната практика в Общински съвет –
Добрич където се гласува фиктивно, а съветниците само вдигат ръка, но не задават въпроси по точките, които се разглеждат.


   При откриването на кампанията бяха посочени и част от най-наболелите проблеми за община Добричка. Кандидатът й за кмет от Възраждане Искрен Събев заяви, че според статистическите данни се очаква
населението на общината да намалее с още 1000 жители до 2027 г. В общината има 67 населени места, като само 27 от тях имат кметове. Всички останали са с кметски наместници, тъй като жителите им са под
100 души. И когато махнем 1000 човека, каквато е статистическата прогноза, то само след няколко години десет села в общината ще останат празни, посочи Искрен Събев. При откриването на кампанията бе представена и листата с кандидати за общински съветници за град Добрич. Тя е съставена от 22-ма души, чиято средна възраст е 44, 6 г. и това я прави най-младата листа.

 

Страница 1 от 9

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Костадин Костадинов: Добрич прилича на запустяла градина (Видео)
виж още...
Подписка за референдум в защита на лева започна Възраждане в Добричка област (Видео)
виж още...
ПП Възраждане издига за кмет на Добрич инж. Георги Джендов
виж още...
И едно здраво дърво е недопустимо! (Видео)
виж още...

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Възраждане с декларация срещу онлайн обучението в Добрич
виж още...
Възрожденци сведоха глави пред освободителите на Добрич
виж още...
Възраждане Добрич поиска да отпадне общинска такса за удостоверение за липса на задължения
виж още...
Възраждане пита кой е отговорен за близо 1 млн. лв санкция, свързана с Градски транспорт Добрич
виж още...
Възраждане е против драстичното увеличение в заплащането на общинските съветници
виж още...
Константина Петрова от Възраждане: НЕ на перките в Черно море!
виж още...

Facebook

© 2024 ПП „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.