Земеделието и животновъдството се превърнаха в субсидиевъдство

 

Земеделието и животновъдството се превърнаха в субсидиевъдство. Това категорично не отговаря на българския национален интерес и поставя под въпрос хранителния суверенитет на България.
 
  Масовото използване на вносни сортове посадъчен материал и породи животни, неселектирани за нашите климатични условия, почти унищожи високата добавена стойност, която аграрният сектор имаше преди 89-та година.
 
 Ние от Възраждане, ще работим за висока добавена стойност в агросектора, чрез целево финансиране на мрежата от земеделски научни институти, които към днешна дата са в окаяно състояние откъм материална база, но благодарение на героичните усилия на хората работещи в тях, науката там все още съществува.
 
Безконтролният внос на чужди семена и препарати за растителна защита има нужда от строги регулации.
Безконтролното използване на инсектициди и хербициди върху земеделските площи поставя на изпитание всяка година пчеларството в Добруджа.
В следващото народно събрание, ние ще работим за чувствително намаляване на безконтролното изпозване на препарати за растителна защита и синтетични торове, за възраждане на земеделските институти, даващи добавена стойност на земеделската продукция .
Ние сме категорични, че за да има развитие и просперитет в една държава, е необходимо да се обърне сериозно внимание на науката.
 
България е земеделска страна и считаме, че научните работници от Селскостопанска академия трябва да бъдат достатъчно добре финансово обезпечени, за да се концентрират върху разработването на решения на проблемите пред които сме изправени.
© 2022 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.