Добруджа има нужда от помощ

  С определение на Варненския административен съд е увеличен размерът на предварителния депозит за назначената комплексна съдебно-техническа експертиза с вещи лица хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик от 1000 на 20 000 лева. Страните по делото трябва да довнесат депозит, като за „Русгеоком” сумата е 13 300 лева, а за тримата граждани, които се явяват заинтересована страна, сумата е по 1900 лева за всеки от тях т.е. общо 5700 лв.

По думите на инж. Иванка Казакова от инициативен комитет "За чиста България", това е непосилна сума за трите вещи лица, които защитават общественият интерес в заведеното дело. Съдебно-техническа експертиза по делото е назначена от Административен Съд Варна за 5.03.2019г. от 11:00 часа за когато е насрочено и следващото заседание. За събирането на сумата Добруджанци имаме само 2 седмици! ако сумата не бъде внесена в срок, то тогава “Русгеоком-БГ” ЕАД, ще спечели делото и всичко ще започне отначало! Призоваваме всеки който има възможност, да се включи в събирането на средствата!

BG75RZBB91551007602906
Райфайзен, код RZBBBGSF
Дона Костадинова Пикард

BG18BPBI79384061168701
Пощенска банка: BNPBIBGSF
Синтия Недялкова

Основание: Дарение за разходи по дело 1060/2018г, административен съд Варна

 

© 2021 Движение „Възраждане“ - Добрич. Всички права запазени.